Over de stichting

In 1991 zijn we als vriendengroepje begonnen met jaarlijkse transporten  van hulpgoederen naar Wit Rusland, Oekraïne en Moldavië. De kosten van  het transport konden laag gehouden worden, doordat het voertuig, een  lijnbus, gratis ter beschikking gesteld werd. In deze bus kon 8000 kg aan levensmiddelen, kleding en schoenen vervoerd worden.

Bij één van de  laatste transporten naar Novograd Volinski in Oekraïne moest een groot  bedrag aan invoerrechten op de levensmiddelen betaald worden, b.v. op  chocolade rekende men een belasting van het bedrag, dat men ter plaatse  voor de chocola in de winkel betaalde. Daarna zijn we gestopt met de  transporten naar de staten van de voormalige USSR. Er zijn nog wel ritten  naar Roemenië gevolgd. Maar in het algemeen zijn de transportkosten zo  hoog geworden, dat men beter de levensmiddelen voor de pakketten in het  land zelf kan inkopen, zeker nu de kwaliteit van deze producten in de  plaatselijke supermarkten gelijk is aan deze in Nederland. En bijna alle  levensmiddelen zijn in deze landen te koop. 

Op 11 december 2002 is in Terborg de stichting 'the hope relief' opgericht, met als doel om enige verlichting te bieden aan arme mensen in Oost  Europa. Concreet komt het erop neer, dat we per maand geld overmaken  naar een contactpersoon, die ervoor zorgt, dat er levensmiddelen ingekocht  worden en bij arme gezinnen afgeleverd worden. Momenteel gebeurt dit  alleen in Roemenië in de stad Tirgu Mures en directe omgeving. Ook wordt  een collectief van kindertehuizen in deze omgeving maandelijks met een  bedrag ondersteund. Dit zijn de kindertehuizen van St. Elisabeth, onder  leiding van Bako Bela Pal, een fransiscaner priester. De keuken van het  kindertehuis in Marosvàsarhely, dat is Tirgu Mures heeft overcapaciteit, ze  verstrekken dagelijks maaltijden aan mensen, die deze ter plaatse komen ophalen, de maaltijdkoffertjes uit Nederland komen goed van pas. Deze  maaltijden worden door de stichting gefinancierd. Voor de weekenden krijgt  men vrijdags of 's zaterdags extra eten mee. 

In 2010 is begonnen om het inkopen en afleveren van de pakketten in drie  kerkgemeenschappen te doen plaats vinden, dat zijn een pinksterkerk, een  baptistenkerk en een hervormde kerk. Als stichting the hope relief vinden we  het belangrijk, dat de mensen, die we met wat levensmiddelen helpen, ook  de boodschap van hoop krijgen. En dat gebeurt ook door deze maandelijkse  bezoekjes vanuit hun kerkgemeenschap.